Privaatsustingimused

  • Privaatsustingimused reguleerivad käesoleval leheküljel (http://www.martkevin.ee/) toetuse tegija andmete haldamist. Andmete töötleja on MTÜ SuusaAkadeemia (registrikood: 80422956, aadress: Virulombi 15/1-6, Otepää 67404, edaspidi Töötleja). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  • Töötleja tagab, et tema serverid, kus isikuandmeid hoitakse, ja andmevahetusprotokollid on turvalised ja kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega.
  • Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse, kui sisestatakse andmeid pangaülekande tegemisel. Sellisteks andmeteks on nt nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.
  • Isikuandmeid töödelakse üksnes toetuse (s.o. makse) tegemise teostamise ja auhindade loosimise korral võidu tulemusest teavitamise ning auhinna kättetoimetamise eesmärgil. Samuti kasutab Töötleja isikuandmeid vajalikul täiendaval suhtlusel. Töötleja hoiab toetaja isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on vajalik makse teostamiseks või kui see on vajalik auhinna kättetoimetamisel kullerteenuse osutamiseks.
  • Andmeside toetaja ja maksekeskuse vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab toetaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töötlejal puudub ligipääs toetaja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.


Lisainfo

Küsimuste ja ettepanekutega võib minu poole alati pöörduda: martkevin@hotmail.com